Coach คอลเลคชั่นรับตรุษจีน โทนสีแดงสดใส บ่งบอกถึงความโชคดี

Coach คอลเลคชั่นรับตรุษจีน โทนสีแดงสดใส บ่งบอกถึงความโชคดี

Coach คอลเลคชั่นรับตรุษจีน โทนสีแดงสดใส บ่งบอกถึงความโชคดี

Coach Luna new year Collection 2021

ร่วมเฉลิมฉลองปีฉลูกับปีใหม่ทางจันทรคติของเรา คอลเลคชั่นรับตรุษจีนปีนี้ออกแบบในโทนสีแดงสดใสที่บ่งบอกถึงความโชคดี ความสุขและความอนาคตที่สดใส

Coach คอลเลคชั่นรับตรุษจีน โทนสีแดงสดใส บ่งบอกถึงความโชคดี

นำเสนอด้วยรูปทรงขี้เล่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิตของ New York City skyline พร้อมภาพวาดวัวที่เป็นสัญลักษณ์ของปีวัวทองนี้

Coach คอลเลคชั่นรับตรุษจีน โทนสีแดงสดใส บ่งบอกถึงความโชคดี

Recommended Articles